Ιδιωτικά έργα - Ανακαινίσεις

 Ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων με σεβασμό στις ανάγκες σας και στην αξία της περιουσίας σας. H eNeS Consulting επιθυμεί να είναι η κορυφαία επιλογή στον τομέα των κατασκευών και των ανακαινίσεων. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη λύση για την ανακαίνιση του ακινήτου σας, με σεβασμό τόσο στις προτιμήσεις όσο και στον προϋπολογισμό σας. Η δέσμευσή μας απέναντι στον πελάτη προχωράει περαιτέρω, καθώς εστιάζουμε στην παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών στην καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ της ποιότητας και της τιμής. Με το πέρασμα του χρόνου τα ακίνητα που μας περιβάλλουν έχουν ανάγκη να τα φροντίσουμε και να τα αναδείξουμε ώστε να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου αλλά και τις απαιτήσεις της νέας εποχής. Στην eNeS Consulting αναβαθμίζουμε την υπάρχουσα κατοικία σας ή το επαγγελματικό σας ακίνητο, (ξενοδοχείο ή άλλη επιχείρηση) δίνοντας λύσεις ώστε να συνεχίσει να σας προσφέρει όλα όσα επιθυμείτε, όλα όσα έχετε φανταστεί και αξίζει να απολαμβάνετε στην καθημερινότητά σας, διασφαλίζοντας την διαχρονική αξία της ακίνητης περιουσίας σας.
 Η εταιρεία μας μπορεί να σας υποστηρίξει από την προμελέτη του έργου, μέχρι και την κατασκευή, χρησιμοποιώντας την υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού της και την τεχνογνωσία που κατέχει στον τομέα των κατασκευών.

Άδειες - Μελέτες

 Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών, την επίβλεψη και την κατασκευή οποιουδήποτε οικοδομικού έργου. Με άριστη γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας εκπονούμε τις μελέτες, εκδίδουμε την οικοδομική άδεια και επιβλέπουμε, κατασκευάζοντας την οικοδομή σας. Τα επιλεγμένα με αυστηρά κριτήρια συνεργεία μας, σε συνδυασμό με την χρήση των κατάλληλων υλικών, θα αναλάβουν την κατασκευή της οικοδομής, υπό τη συνεχή και άρτια επίβλεψη των έμπειρων, συνεργατών του γραφείου μας.
• Πολεοδομικές μελέτες για την έκδοση αδείας
• Στατικές μελέτες
• Αρχιτεκτονικές μελέτες και διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων γηπέδων
• Μελέτες μεταλλικών κατασκευών
• Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
• Πυρασφάλεια- Πυροπροστασία
• Ενεργειακές μελέτες (Κ.ΕΝ.Α.Κ)

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

 Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων σύμφωνα με τον νέο νόμο 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». 
 Η διαδικασία που ακολουθούμε για την σωστή και λεπτομερή αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης ξεχωριστά είναι η εξής: 
  Επί τόπου έλεγχος της ιδιοκτησίας και σύγκριση της πραγματικής κατάστασης με τα εγκεκριμένα σχέδια της πολεοδομίας εφόσον είναι διαθέσιμα.
  Ενημέρωση του ιδιοκτήτη για το κόστος νομιμοποίησης και επιλογή του τρόπου αποπληρωμής.
  Έκδοση παραβόλου για ένταξη στο νόμο των αυθαιρέτων.
  Με την αποπληρωμή του παραβόλου γίνεται ακριβής και λεπτομερής μέτρηση της ιδιοκτησίας σας και παραγωγή νέων σχεδίων με πλήρης αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης.
  Αποπληρωμή του κόστους νομιμοποίησης βάσει του τρόπου αποπληρωμής που έχετε επιλέξει.
  Έκδοση εγγράφου περαίωσης της διαδικασίας και βεβαίωσης νομιμότητας.
 Η παραπάνω διαδικασία των 6 βημάτων απλοποιείται ακόμα περισσότερο μέσω της ηλεκτρονικής κατάθεσης και διεκπεραίωσης του αυθαιρέτου- χωρίς δηλαδή την εμπλοκή των πολεοδομικών υπηρεσιών και της χρονοβόρας γραφειοκρατικής διαδικασίας.
 Την υπαγωγή διεκπεραιώνει εξουσιοδοτημένος μηχανικός ο οποίος σε πρώτη φάση υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, Α.Φ.Μ. και γεωγραφική περιοχή του ακίνητου, προκείμενου να λάβει τους σχετικούς κωδικούς πληρωμής για να καταβληθεί το σχετικό παράβολο και η δόση.
 Εντός 6 μηνών από την αρχική ηλεκτρονική αίτηση ο μηχανικός οφείλει να ολοκληρώσει τη δήλωση των στοιχείων του αυθαίρετου. Βάσει του νόμου στο εξής για οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη, μεταβίβαση πώληση ακινήτου οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να προσαρτούν τόσο τη βεβαίωση τακτοποίησης όσο και τη μελέτη στατικής επάρκειας του αυθαιρέτου.
 Όλοι όσοι έχουν υπαχθεί σε προηγούμενες ρυθμίσεις ή στο νόμο 4014 είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν και πάλι στο ηλεκτρονικό σύστημα τα αυθαίρετα τους σύμφωνα με τις διαδικασίες του νέου νόμου. Σύμφωνα με το νόμο, για οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή (πώληση, γονική παροχή, δωρεά) είναι απαραίτητη η βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών. Η βεβαίωση δεν είναι εφικτό πλέον να εκδοθεί αν υπάρχουν εκκρεμότητες με αυθαιρεσίες ή αν όλο το κτίριο είναι αυθαίρετο. Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο οι τοπικές υπηρεσίες δόμησης (πρώην πολεοδομικές υπηρεσίες) θα διεξάγουν δειγματοληπτικούς ελέγχους για εντοπισμό αυθαιρεσιών, με πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης δυσανάλογα συγκριτικά με εκείνα που προκύπτουν μέσω του ν. 4495/2017.
 Απαραίτητα έγγραφα
  • Αν υπάρχει άδεια, τον αρ. αδείας προκειμένου να αναζητηθούν τα εγκεκριμένα σχέδια στην πολεοδομία
  • Αντίγραφο Ε9 ιδιοκτήτη
  • Εξουσιοδότηση Μηχανικού
  • Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων ακινήτου και αυθαιρεσίας καθώς και χρόνος ολοκλήρωσης της αυθαιρεσίας
  • Ιδιωτικό συμφωνητικό με το μηχανικό
 Χρειάζεται να εντάξετε το ακίνητό σας στο ν. 4495/2017 περί αυθαιρέτων: αν έχετε οποιαδήποτε υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους πάνω από το 2% των εγκεκριμένων σχεδίων πολεοδομίας. Αν έχετε κατασκευάσει ακίνητο χωρίς οικοδομική άδεια. Αν έχετε προχωρήσει σε κατασκευές (π.χ. αίθρια, κλειστούς χώρους στάθμευσης, αποθήκες, bbq, πισίνα κ.λπ.) τα οποία δεν εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια πολεοδομίας. Αν έχετε ενοποιήσει ή διαχωρίσει διαμερίσματα σε σχέση με τα εμφανιζόμενα στα εγκεκριμένα σχέδια πολεοδομίας.

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

 Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. 
 Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ. (Άρθρο 14) το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων: απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
 Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015. Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναφέρονται, κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες, κάθε φορά, επεμβάσεις. Το Π.Ε.Α. ισχύει για δέκα χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.
 Ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου, σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.α.).
 Με την έκδοση του Π.Ε.Α. ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφο του Π.Ε.Α. στον ιδιοκτήτη του κτιρίου.
    Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983) Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
   αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
   αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος / σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
   τίτλος ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
   φύλλο συντήρησης λέβητα (προαιρετικό)
    Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)
   αντίγραφα αρχιτεκτονικών σχεδίων (κάτοψη/σκαρίφημα ακινήτου)
   αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
   αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
   αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
   αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος / σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
   τίτλος ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
   φύλλο συντήρησης λέβητα (προαιρετικό)
   μελέτη θερμομόνωσης (προαιρετικό)

Τοπογραφικά διαγράμματα

 Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την αποτύπωση παντός είδους εκτάσεων εντός και εκτός σχεδίου για χρήση ιδιωτική, συμβολαιογραφική, δικαστική, για εγκρίσεις δασαρχείου και για οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία. Επίσης αναλαμβάνουμε χαράξεις κατασκευών επί εδάφους και οριοθετήσεις ιδιοκτησιών.
 Το γραφείο μας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών, όπως :
  Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων–οριοθετήσεις ιδιοκτησιών
  Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
  Αποτυπώσεις χώρων καθώς και τομές, κατόψεις κτιρίων, διαμερισμάτων, καταστημάτων κ.α.
  Τοπογραφικό διάγραμμα για μεταβίβαση ακινήτου και όποια απαραίτητη συμβολαιογραφική πράξη

Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων

 Ως μηχανικοί με άριστη γνώση της νομοθεσίας αναλαμβάνουμε την σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών, εγγράφων και τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών (Δήμος, Πολεοδομία, Περιφέρεια, Υγειονομικό, Πυροσβεστική κτλ.) για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησή σας καθώς και την ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας αυτής. 
 Το στάδιο της έρευνας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μην ενοικιάσετε, μην ξεκινήσετε να φτιάχνετε έναν χώρο πριν βεβαιωθείτε ότι μπορεί να βγει άδεια. Καλέστε μας για ραντεβού αυτοψίας στο χώρο που θέλετε να ανοίξετε την επιχείρησή σας για να σας πούμε αν είναι κατάλληλος και αν αδειοδοτείται χωρίς προβλήματα. Η διαδικασία ξεκινάει με έλεγχο νομιμότητας του χώρου, δηλαδή αν πληροί τις πολεοδομικές διατάξεις και αν απαιτείται πολεοδομική άδεια ή τακτοποίηση με τον νόμο των αυθαιρέτων. Έπειτα με βάση την δραστηριότητα που θέλετε να αναπτύξετε γίνεται και ο έλεγχος αν πληρούνται οι Πυροσβεστικές διατάξεις. Συνολικά γίνεται η εκτίμηση του κόστους από θέματα αδειών που πρέπει να εκδοθούν για να λειτουργήσει νόμιμα και χωρίς προβλήματα η επιχείρησή σας και σας ενημερώνουμε αναλυτικά για τις προδιαγραφές που απαιτούνται ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί (νομιμοποιήσεις, πολεοδομικές άδειες κτλ.). Εφόσον ο χώρος κριθεί κατάλληλος ξεκινά η διαδικασία της έκδοσης της Άδειας Λειτουργίας ενώ παράλληλα μπορεί να ξεκινήσει το στήσιμο της επιχείρησης. Με την ενημέρωση και την καθοδήγηση που θα έχετε από εμάς και τους έμπειρους συνεργάτες μας, εξασφαλίζεται η γρήγορη και χωρίς απρόοπτα έναρξη της επιχείρησή σας.
 Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την έκδοση δικαιολογητικών που τυχόν λείπουν από το φάκελο άδειας υφιστάμενων καταστημάτων τα οποία λειτουργούν με τις διατάξεις του ν. 4442/2016 είτε με παλαιότερη νομοθεσία. 
 Το εύρος των υπηρεσιών μας περιλαμβάνει:
  ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΎ ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ
Παρασκευαστές και Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
Αποθήκευση & Διανομείς τροφίμων & ποτών
Μεταφορείς
Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης & Αναψυχής
Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου φαγητού
Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος
Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους
Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών
Επιχειρήσεις αναψυχής
Κέντρα διασκεδάσεως
Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής και καλλωπισμού, εργαστήρια δερματοστιξίας – tattoo)
Παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους
Εκπαιδευτήρια, Φροντιστήρια, Παιδότοποι, ευκτήριοι οίκοι, Γυμναστήρια, Σχολές Χορού, Γιόγκα – Pilates, Σχολές Καράτε, ιατρεία κ.α.
Επιχειρήσεις που προβλέπονται από τη Νομοθεσία
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Ίδρυση νέων μονάδων
Έκδοση άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας
Εκσυγχρονισμός παλαιών μονάδων
Επέκταση υφισταμένων μονάδων
Μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων.
  ΠΡΑΤΗΡΙΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Πρατήρια υγρών καυσίμων
Πλυντήρια – λιπαντήρια
Σταθμοί αυτοκινήτων
Συνεργεία

Εξοικονομώ – Αυτονομώ

 Η eNeS Consulting αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία που αφορά στο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», από την ένταξη μέχρι και την υλοποίηση όλου του προγράμματος, παραδίδοντας έτοιμο το έργο στον πελάτη.
 Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες λύσεις στο χώρο των μελετών και των εργασιών ενεργειακής βελτίωσης. Παρέχουμε υπηρεσίες σύστασης και παρακολούθησης του φακέλου για την ένταξη στο πρόγραμμα και ακολούθως διενεργούμε άρτια όλες τις ενεργειακές επεμβάσεις κάθε τύπου στο ακίνητο. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε την ενημέρωση του πελάτη για το πρόγραμμα, τη συλλογή των δικαιολογητικών, την έκδοση Π.Ε.Α. και την ένταξη σε αυτό, την υλοποίηση όλων των απαραίτητων εργασιών της ενεργειακής αναβάθμισης καθώς και τον τελικό έλεγχο πριν την παράδοση του έργου, με το κλειδί στο χέρι.
 Το καταρτισμένο προσωπικό που η εταιρεία μας διαθέτει, χρησιμοποιώντας τα πιο προηγμένα υλικά της αγοράς, διενεργεί με επαγγελματισμό και συνέπεια όλες τις ενεργειακές παρεμβάσεις, όπως την αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων με τα νέα ενεργειακά κουφώματα, τις μονώσεις ταρατσών, τοίχων και πυλωτής, την τοποθέτηση τεντών, την εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών, την εγκατάσταση ατομικού συστήματος θέρμανσης με φυσικό αέριο κ.α.