Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, ανακαινίσεις παντός τύπου και υπηρεσίες τεχνικού - κατασκευαστικού τομέα, όπως πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, οικοδομικές άδειες, σύνταξη τοπογραφικών, δηλώσεις κτηματολογίου, άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διαδικασία γνωστοποίησης λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων, διαδικασία έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων και ανέγερση κτιρίων.  

Ιδιωτικά έργα - Ανακαινίσεις

Ανακαινίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων με σεβασμό στις ανάγκες σας και στην αξία της περιουσίας σας.

Άδειες - Μελέτες

Αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών, την επίβλεψη και την κατασκευή οποιουδήποτε οικοδομικού έργου.

Τακτοποίηση αυθαιρέτων

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την ρύθμιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσεων σύμφωνα με τον νόμο 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Τοπογραφικά διαγράμματα

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει την αποτύπωση παντός είδους εκτάσεων εντός και εκτός σχεδίου για χρήση ιδιωτική, συμβολαιογραφική, δικαστική, για εγκρίσεις δασαρχείου και για οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία.

Έκδοση Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων

Ως μηχανικοί με άριστη γνώση της  νομοθεσίας αναλαμβάνουμε την σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών, εγγράφων και τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για την έκδοση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησή σας καθώς και την ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας αυτής.